Powiększ napisy | Pomniejsz napisy

Aktualności

2017-05-30 09:06:05

Informacja o naborze na stanowisko-Kierowca


INFORMACJA

 
(...)

2017-04-10 14:57:36

Zamówienie na dostawę materiałów biurowych i paperniczych


Znak sprawy: PCPR.I.343/1/2017                                                  Płońsk, dnia 10.04.2017 r.

 

 

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej poniżej 30 000 euro na dostawę materiałów biurowych i papierniczych dla Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Płońsku

 

Na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015, poz. 2164 z późn. zm.) ora (...)

2017-04-10 14:54:57

Zamówienie na dostawę materiałów eksploatacyjnych do drukarek


Znak sprawy: PCPR.I.343/2/2017                                                   Płońsk, dnia 10.04.2017 r.

 

 

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej poniżej 30 000 euro na dostawę materiałów eksploatacyjnych do drukarek, kserokopiarek i urządzeń wielofunkcyjnych dla Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Płońsku

 

Na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (...)

Pozostałe aktualności

Zobacz archiwum aktualności